• Pozicija: voditelj računovodstva

Kao prvostupnik ekonomije (Sveučilište u Splitu) i ovlašteni računovođa (Udruga hrvatski računovođa – RRIF) Zorica je iskusni profesionalac i savjetodavac iz svih područja poslovanja, posebno kao stručna suradnica Plavog ureda.