• Pozicija: računovođa

Uz 15 godina iskustva rada u timovima, Tijana se posebno ističe organiziranošću i predanošću svakoj zadaći koja nam je povjerena. Zadovoljstvo je imati je u timu i moći se osloniti na njenu profesionalnost.