06 ruj

PRIVREMENA OBUSTAVA OBRTNIČKE DJELATNOSTI – MIROVANJE OBRTA

Obrtnik može privremeno staviti obrt u mirovanje u trajanju do jedne godine o čemu pismeno izvještava županijski ured za gospodarstvo, odnosno ured Grada Zagreba u roku od 30 dana od dana obustave.

MIROVANJE DULJE OD JEDNE GODINE

Privremena obustava može trajati dulje od jedne godine:

  • u slučaju bolesti ili nastupa više sile;
  • do tri godine, kada vlasnica obrta koristi rodiljni, odnosno roditeljski dopust do navršene treće godine;
  • do osme godine djetetova života kada koristi pravo na njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju, a pravo je priznato izvršnim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

RADNJE KOJE JE POTREBNO OBAVITI

  • Putem e obrta ili u županijskom, odnosno gradskom uredu staviti obrt u mirovanje;
  • Obavijestiti Poreznu upravu o izmijenjenom statusu obrta i zatražiti ukidanje plaćanja akontacija poreza na dohodak;
  • Podnijeti Zahtjev za otpis komorskog doprinosa područnoj obrtničkoj komori u slučajevima: privremene obustave obavljanja obrta radi bolesti, nastupa više sile, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta, privremene obustave obavljanja obrta zbog gubitka poslovnog prostora, odnosno gubitka poslovnog partnera.

OBVEZE OBRTNIKA U SLUČAJU OBUSTAVE DJELATNOSTI

  • Doprinosi – za vrijeme privremene obustave djelatnosti obrtnik je obvezan plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je obustava u slučaju bolovanja iznad 42 dana, te rodiljnog i roditeljskog dopusta i u slučaju prava na njegu djeteta;
  • Porez i prirez – Porezna uprava može donijeti rješenje o obustavi plaćanja akontacija poreza i prireza ali će se porez platiti po godišnjem obračunu. Kod obrtnika paušalca za najniži porezni razred a kod obrtnika dohodaša, po ostvarenom dohotku;
  • Obrtnik dohodaš koji plaća porez na osnovu KPI i dalje je dužan voditi propisane evidencije i predati DOH obrazac.

VAŽNO!

Za vrijeme obustave (mirovanja) obrta, ne može se obavljati djelatnost ako nema zaposlenih osoba u obrtu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)